Burn-out

Gepubliceerd op 23 oktober 2018 door Erik den Draak

burn-out

Iedereen heeft wel last van gevoelens van stress en uitputting. Soms is het werk daarvan de oorzaak, maar vaak spelen ook andere factoren (privé) een rol. Meestal gaan ze na een tijdje weer over. In een aantal gevallen houden de stressfactoren aan tot je er niet meer tegen kunt. We spreken dan van een burn-out; […] Verder lezen »

Na twee jaar nog ziek? WIA in beeld!

Gepubliceerd op 11 juli 2017 door Erik den Draak

Na 2 jaar nog steeds ziek?

Tijdens ziekte zullen uw werkgever en u zich inspannen voor re-integratie: terugkeer naar werk. Soms is dat aangepast werk of werk bij een andere werkgever. Maar in een aantal gevallen zal de ziekte na twee jaar nog niet over zijn. Dan verschijnt de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) in beeld. Als we de […] Verder lezen »

Pesten als oorzaak van ziekteverzuim

Gepubliceerd op 5 januari 2017 door Erik den Draak

pesten op het werk

Het is misschien wel een van de meest voorkomende taboes in Nederland: gepest worden op het werk. Onderwijs en zorg zijn twee sectoren waar pesten – tegenwoordig ook wel modieus aangeduid als ‘mobbing’ – het meest voorkomt. In de meeste gevallen (80%) wordt dit gedrag door het management veroorzaakt of (al dan niet bewust) toegelaten. Pesten […] Verder lezen »

De rol van de bedrijfsarts

Gepubliceerd op 2 juni 2016 door Erik den Draak

bedrijfsarts

Over de rol van de bedrijfsarts bij ziekte en arbeidsongeschiktheid bestaan vaak misverstanden. De verwachtingen van werkgevers en werknemers over wat een bedrijfsarts doet lopen soms uiteen en de bedrijfsarts zit daartussen. Maar wat doet een bedrijfsarts nu werkelijk? En wat mag je van de bedrijfsarts verwachten in het re-integratietraject? Om gelijk maar een misverstand uit de weg te […] Verder lezen »

Met het zweet op mijn voorhoofd

Gepubliceerd op 3 februari 2016 door Erik den Draak

Achter de schermen van personeelszaken

Met het zweet op het voorhoofd zat ik in een klein kamertje, terwijl de klok achter mij de minuten wegtikte. Als het vandaag niet zou lukken, wist ik, zou het nog knap lastig worden. Wat als ik weer niet verder zou komen? We moesten toch door… Ik stond op om de volgende kandidaat te halen. […] Verder lezen »

Re-integratie na ziekte: hoe ga je weer aan de slag?

Gepubliceerd op 17 november 2015 door Erik den Draak

re-integratie

Vroeger ging iedereen die enigszins langdurig ziek was in de WAO. Zowel voor werknemers als werkgevers was dit aantrekkelijk: werknemers behielden 80% van hun laatste loon en werkgevers kwamen makkelijk van mensen af in een tijd dat ontslag nog veel lastiger was dan nu. Sinds de invoering van de WIA (Wet werk en inkomen naar […] Verder lezen »

Twee soorten drempels

Gepubliceerd op 8 september 2015 door Erik den Draak

Bedrijfsartsen en HRM-medewerkers spreken vaak over twee soorten ‘drempels’ bij zieke medewerkers: de ziekmeldingsdrempel en de betermeldingsdrempel. Wat wordt daarmee bedoeld? Je kent ’t vast wel: je gaat naar je werk, maar niet van harte. Je vraagt je af of je niet beter in je bed had kunnen blijven liggen, want als je je auto parkeert, […] Verder lezen »

Klachten over een re-integratiebureau

Gepubliceerd op 8 april 2015 door Erik den Draak

Bij alle diensten en producten komt het wel eens voor dat je niet tevreden bent. Wat je denkt dat je krijgt wijkt af van het werkelijke product. Ook bij re-integratie komt dat voor. Niet alle re-integratiebureaus doen wat ze beloven. Of wat je van hen mag verwachten. Wat kun je daaraan doen? Re-integratie hoef je […] Verder lezen »

Reacties van collega’s op je ziekte

Gepubliceerd op 13 januari 2015 door Erik den Draak

Als je langdurig ziek bent, verwatert het contact met je collega’s. In het begin hoor je misschien nog wel eens wat, maar dat houdt al snel op. Je werk wordt verdeeld of misschien is er zelfs al iemand anders voor aangetrokken. Zo maakt je ziekte niet alleen dat je geestelijk of lichamelijk pijn voelt, maar […] Verder lezen »

Wat zeg je over je ziekte bij sollicitaties?

Gepubliceerd op 26 mei 2014 door Erik den Draak

Wanneer je re-integreert en op zoek gaat naar een andere baan, is er één vraag die telkens weer naar voren komt: wat zeg je tijdens een sollicitatiegesprek over je ziekte? Er is geen speciale wet voor sollicitanten. De regels die gelden tijdens sollicitatiegesprekken zijn afgeleid van andere, zoals de Grondwet (discriminatieverbod) en het recht op […] Verder lezen »

In drie stappen naar een baan

Gepubliceerd op 23 april 2014 door Erik den Draak

Voordat je aan re-integratie begint wil je graag weten wat het inhoudt. Misschien heeft je werkgever, de arbodienst of het UWV al iets verteld. Je bent wellicht zelf gaan googlen en daarbij heb je gezien dat re-integratiebureaus van alles beloven op hun websites. Je mag zelf bepalen hoe je re-integratietraject eruit ziet en het kost […] Verder lezen »

Re-integratie derde spoor

Gepubliceerd op 27 februari 2014 door Erik den Draak

Na (bijna) twee jaar ziekte ontvangt een werknemer een brief van het UWV. Daarin wordt een werknemer opgeroepen voor een zgn. WIA-keuring. Als het UWV van mening is dat er nog een ‘restverdiencapaciteit’ is, of dat de arbeidsongeschiktheid van tijdelijke aard is, dan krijgt de zieke werknemer een zgn. WGA-uitkering (Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten). Maar de […] Verder lezen »