Klachten over een re-integratiebureau

Gepubliceerd op 8 april 2015 door Erik den Draak

Bij alle diensten en producten komt het wel eens voor dat je niet tevreden bent. Wat je denkt dat je krijgt wijkt af van het werkelijke product. Ook bij re-integratie komt dat voor. Niet alle re-integratiebureaus doen wat ze beloven. Of wat je van hen mag verwachten. Wat kun je daaraan doen?

Re-integratie hoef je niet zelf te betalen, maar wordt ingekocht door de werkgever, het UWV of een andere uitkeringsinstantie. Feitelijk zijn zij de afnemers. Maar als re-integratiekandidaat ben je wel belanghebbende. Wanneer een re-integratiebureau zijn beloften niet nakomt, of niet levert wat je mag verwachten, heb je dus alle reden om te klagen.

De eerste persoon om bij te klagen is je re-integratiecoach. Misschien is er een logische verklaring voor de uiteenlopende verwachtingen. Zo komt het nog wel eens voor dat kandidaten veel meer zelf moeten doen dan ze denken. Bijvoorbeeld bij het zoeken van een baan, die wordt niet voor je gezocht, dat moet je zelf doen. Zo zijn er meer dingen waarover meningen en inzichten uiteen kunnen lopen. Een goed gesprek kan veel verhelderen.

Helpt dat allemaal niet? Leg je probleem dan voor bij je werkgever (als je nog in loondienst bent) of de uitkeringsinstantie. Bij de werkgever heb je een casemanager (soms is dat iemand van de arbodienst). Vraag die persoon om advies of leg daar je klacht neer als je niet tevreden bent over het re-integratiebureau. Heb je een uitkering, dan heb je bij die instantie een contactpersoon. Vaak wordt zo iemand jobcoach of arbeidsdeskundige genoemd. Stel hem of haar tijdig op de hoogte als je niet tevreden bent. Daarmee help je niet alleen jezelf, maar ook anderen, want vaak ben je niet de enige die door het UWV (of de gemeente) naar dat bureau is doorgestuurd.

Ten slotte zou je ook een beroep kunnen doen op de klachtenregeling van het re-integratiebureau. Veel bureaus zijn aangesloten bij een beroepsvereniging of certificerende instantie met een eigen klachtenregeling. Bedenk echter wel dat klachtenprocedures lang kunnen duren en zelden iets oplossen. Wanneer je zover bent dat je een officiële klacht indient tegen een bureau, is het zaak om je re-integratietraject snel elders voort te zetten, want de termijnen van de ziektewet of je uitkering lopen gewoon door!

 

Spring eruit_690x85

 

Dit delen