Re-integratie derde spoor

Gepubliceerd op 27 februari 2014 door Erik den Draak

Na (bijna) twee jaar ziekte ontvangt een werknemer een brief van het UWV. Daarin wordt een werknemer opgeroepen voor een zgn. WIA-keuring. Als het UWV van mening is dat er nog een ‘restverdiencapaciteit’ is, of dat de arbeidsongeschiktheid van tijdelijke aard is, dan krijgt de zieke werknemer een zgn. WGA-uitkering (Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten). Maar de werknemer zal ook werk moeten zien te vinden om die (gedeeltelijke) uitkering aan te vullen.

De werkgever vraagt na twee jaar ziekte meestal ontslag aan. De loondoorbetalingsplicht stopt dan. Maar daarmee is de werkgever niet van al zijn verplichtingen tegenover de werknemer af. Als de werknemer een WGA-uitkering krijgt en de werkgever was eigenrisicodrager, dan draagt de werkgever de kosten van de WGA-uitkering. De werkgever heeft er dus alle belang bij dat de werknemer passend werk vindt, ook nà einde dienstverband. Om de werknemer te helpen nieuw werk te vinden kan nog steeds re-integratie worden ingezet. In deze fase heet dat re-integratie derde spoor.

Als de werkgever geen eigenrisicodrager is en dit heeft verzekerd bij het UWV, zal het UWV de werknemer met een WGA-uitkering een re-integratietraject voorstellen.

Spring eruit met je sollicitatiebrief

Dit delen