Re-integratie tweede spoor. Wat is dat?

Een re-integratiebureau kan zowel ondersteunen bij re-integratie eerste spoor (eigen werkgever) als re-integratie tweede spoor (andere werkgever). Bovendien kan re-integratie eerste spoor uitmonden in re-integratie tweede spoor, als de terugkeer bij de eigen werkgever mislukt. De aanpak van een re-integratiebureau bij eerste spoor en tweede spoor verschilt aanzienlijk. Met name bij re-integratie tweede spoor wordt van  de werknemer een actieve houding verwacht.

Wat ook de reden is, op enig moment blijkt of besluit de werknemer of werkgever dat re-integratie op de oude werkplek niet meer mogelijk is. Soms is zelfs terugkeer bij de oude werkgever helemaal uitgesloten, bijvoorbeeld omdat het soort werk waarvoor de werknemer nog wèl geschikt is bij de oude werkgever niet bestaat. Of omdat de omstandigheden bij de oude werkgever zodanig zijn, dat een succesvolle terugkeer niet te verwachten is. In dat geval zal het re-integratiebureau of -bedrijf samen met de werknemer uitkijken naar een andere werkgever.

Zelf zoeken naar werk, onder begeleiding van een re-integratiebureau

Het traject van re-integratie tweede spoor vertoont grote overeenkomsten met wat we ook kennen als outplacement. De werknemer wordt begeleid bij het in kaart brengen van zijn of haar capaciteiten, bepalen welk werk daar het beste bij past en het zoeken en vinden van dat werk. Re-integratie tweede spoor is alleen succesvol als de werknemer een actieve houding heeft. De werknemer zal zelf moeten zoeken naar werk. Dat betekent vacatures vinden en solliciteren. Een passieve houding bij re-integratie tweede spoor kan opgevat worden als het niet-meewerken aan re-integratie en aanleiding zijn voor sancties bij de aanvraag van een WIA-uitkering.

Een re-integratiebureau dient (eventuele) misverstanden over de aanpak en de verdeling van de verantwoordelijkheden ten aanzien van de re-integratie-inspanningen direct op te helderen. Het grootste risico is dat de werknemer een te passieve houding aanneemt en een goed re-integratiebureau zal dat direct aanpakken. De werkgever kan zich evenmin onttrekken aan zijn verantwoordelijkheden. Het re-integratiebureau neemt een groot deel van de werkzaamheden tijdens het re-integratietraject over, maar niet de eindverantwoordelijkheid van de werkgever.

Dit delen
 


Spring eruit met je sollicitatiebrief