Re-integratie. Als je eigen werk niet meer mogelijk is.

Re-integratie wordt ingezet voor werknemers die langdurig ziek zijn (geweest). In het verleden belandden werknemers die 2 jaar ziek waren vaak min of meer automatisch in de WAO. Op een gegeven moment zaten er bijna 1 miljoen mensen thuis met het label “arbeidsongeschikt”.  Dat kostte de staat verschrikkelijk veel geld en die mensen kwamen haast nooit meer aan het werk.

Rond de eeuwwisseling is de regelgeving veranderd (Wet Verbetering Poortwachter). Ziek was niet langer de aanloopperiode naar arbeidsongeschiktheid. Werkgevers en werknemers werden verplicht om te kijken naar wat een werknemer nog wèl kon. De periode van ziekte werd gebruikt om te kijken naar passend werk.

Re-integratie. Als je eigen werk niet meer mogelijk is.Zo snel mogelijk terug aan het werk

Ziekte is al vervelend genoeg. De werkgever verliest een arbeidskracht maar moet het (een deel van het) loon doorbetalen. De werknemer is z’n sociale contacten kwijt en wordt geconfronteerd met loopbaanonderbreking. De overheid heeft te maken met een groot aantal uitkeringen. Alle partijen hebben er belang bij dat iemand weer zo snel mogelijk aan het werk komt. Terugkeer naar (passend) werk  vanuit ziekte heet re-integratie.

Met re-integratie wordt al snel begonnen. Dat is niet onverstandig, want hoe langer een zieke werknemer uit de roulatie is, hoe lastiger het wordt om hem weer te laten terugkeren in het arbeidsproces. Natuurlijk zullen de meeste mensen zich na een ziekmelding snel weer beter melden. In andere gevallen, zoals bijvoorbeeld bij een gebroken been, is vrij duidelijk wanneer de werknemer weer beter zal zijn, ook al duurt dat langer dan enkele weken. Bij langdurige ziekte of blijvende handicap moet gezocht worden naar passend werk.

Terugkeer bij de eigen werkgever is het makkelijkst. Maar dat kan niet altijd in de oude functie. Terugkeer in de eigen of een aangepaste functie heet re-integratie eerste spoor.

Soms is terugkeer bij de eigen werkgever niet mogelijk. De oude functie is echt niet passend meer en ook niet passend te maken. Of een passende functie bestaat niet bij de oude werkgever. In dat soort gevallen wordt gekeken naar passend werk bij een andere werkgever. Dit wordt re-integratie tweede spoor genoemd.

Zowel de werkgever als de zieke werknemer is verantwoordelijk voor de re-integratie. Dat betekent dat zich allebei moeten inspannen om de getroffen werknemer weer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen.

Hulp van een gespecialiseerd bureau

Re-integratie kan door de werkgever zelf gedaan worden, maar het kan ook worden uitbesteed aan een re-integratiebureau, ook wel re-integratiebedrijf genoemd. Vooral bij re-integratie tweede spoor wordt vaak een re-integratiebureau ingeschakeld. Op deze website vindt u gespecialiseerde re-integratiebureaus, die u en uw werkgever of werknemer kunnen helpen met het vinden van passend werk.

Linktips:

Dit delen
 


Spring eruit met je sollicitatiebrief