Twee soorten drempels

Gepubliceerd op 8 september 2015 door Erik den Draak

Bedrijfsartsen en HRM-medewerkers spreken vaak over twee soorten ‘drempels’ bij zieke medewerkers: de ziekmeldingsdrempel en de betermeldingsdrempel. Wat wordt daarmee bedoeld?

Je kent ’t vast wel: je gaat naar je werk, maar niet van harte. Je vraagt je af of je niet beter in je bed had kunnen blijven liggen, want als je je auto parkeert, voel je nog rotter dan toen je van huis vertrok. Toch ben je naar je werk gegaan, je ziekmeldingsdrempel was zo hoog dat je niet thuis wilde blijven.

Iedereen heeft weer een andere ziekmeldingsdrempel. Sommige mensen melden zich gemakkelijk ziek, vooral op maandag of vrijdag. Anderen daarentegen willen hun collega’s niet laten opdraaien voor hun werk of vrezen het ziekmeldingsgesprek met de leidinggevende. Dan maar liever aan het werk, ondanks dat je er nauwelijks toe in staat bent. Het is beter, zo redeneren sommigen, om ziek naar huis gestuurd te worden door collega’s of een leidinggevende dan om zelf het initiatief daartoe te nemen.

Eenmaal ziek thuis ontstaat een andere drempel: de betermeldingsdrempel. Ook hier geldt dat die voor iedereen weer anders is. De verleiding om aan je ziekte een vrije dag vast te knopen (uitzieken) is voor sommigen bijna niet te weerstaan. Anderen kunnen niet wachten om weer aan het werk te gaan.

Een bijzondere betermeldingsdrempel is er voor mensen die langdurig ziek zijn. Ongeacht de aard van de ziekte geldt vaak dat de betermeldingsdrempel hoger wordt, naarmate de ziekte langer duurt. Collega’s hebben je werk overgenomen en een plotselinge betermelding zou alleen maar wenkbrauwen doen fronzen.

Over het algemeen geldt dat hoe langer een zieke werknemer uit de roulatie is, hoe lastiger het wordt om weer terug te keren in het arbeidsproces. Werkgevers en de overheid hebben dit onderkend en daarom is in 2002 de Wet Verbetering Poortwachter ingevoerd. De naam zegt het eigenlijk al: de instroom in de Ziektewet (en aansluitend WAO) was veel te hoog en de uitstroom te laag. Werkgevers, werknemers en de uitkeringsinstanties gingen zich inspannen om zieke werknemers weer zo snel mogelijk aan de slag te krijgen, desnoods met aangepast werk of in een andere functie. Dat heet re-integratie.

Wat kun je zelf doen om beide drempels op een redelijke hoogte te houden? Een paar tips:

  • let op jezelf en zorg dat je niet snel ziek wordt
  • houd goed contact met je collega’s tijdens je ziekte over de voortgang van het werk
  • hetzelfde geldt voor je leidinggevende; zorg voor frequent contact, laat hem of haar actief weten hoe het met je gaat
  • kijk niet alleen naar wat je niet meer kan, maar ook naar wat nog wel kan; e-mail beantwoorden gaat in heel veel gevallen nog wel, bijvoorbeeld

Het zijn soms kleine dingen die enorm kunnen helpen. Ook bij ziek- en betermeldingen geldt immers dat goede afspraken bijdragen aan wederzijds begrip en plezierig werk.

 

Spring eruit_690x85

 

Dit delen