Wat zeg je over je ziekte bij sollicitaties?

Gepubliceerd op 26 mei 2014 door Erik den Draak

Wanneer je re-integreert en op zoek gaat naar een andere baan, is er één vraag die telkens weer naar voren komt: wat zeg je tijdens een sollicitatiegesprek over je ziekte?

Er is geen speciale wet voor sollicitanten. De regels die gelden tijdens sollicitatiegesprekken zijn afgeleid van andere, zoals de Grondwet (discriminatieverbod) en het recht op privacy. Ook het Burgerlijk Wetboek kent bepalingen omtrent gelijke behandeling bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst (art. 7:646), waar het sollicitatiegesprek natuurlijk een onderdeel van is. Ten slotte geeft de NVP-Sollicitatiecode richtlijnen over wat wel en niet gevraagd mag worden tijdens een sollicitatiegesprek, maar dat is geen wet.

Tijdens een sollicitatiegesprek mag een werkgever vragen of je de functie lichamelijk aankunt. Dat geldt bijvoorbeeld om te bepalen of je alle taken kunt verrichten of dat er wellicht aanpassingen op de werkplek nodig zijn. En hoewel een sollicitant nooit tot antwoorden verplicht is, mag hij ook geen van onjuiste of misleidende informatie geven. Vragen van een werkgever (of werving- en selectiebureau) naar je ziekteverleden of medicijngebruik zijn weer ‘no go’.

Een medisch onderzoek, de vroegere ‘aanstellingskeuring’, vóór het aangaan van een arbeidsovereenkomst is al lang geleden afgeschaft en mag alleen deel uitmaken van de sollicitatieprocedure als hij van tevoren is aangekondigd. Een werkgever kan dus niet tijdens de sollicitatieprocedure besluiten om alsnog een medische keuring toe te voegen.

Toch willen sollicitanten, ook als zij re-integreren, vaak eerlijk zijn tijdens een sollicitatiegesprek. Bovendien heeft het aannemen van een zieke werknemer ook voordelen voor de werkgever in de vorm van loonsubsidies, dus waarom zou je niet vrijuit over je ziekte of handicap spreken? Want zeg nou zelf, een standaardvraag tijdens elk sollicitatiegesprek is “waarom wil je weg bij je oude werkgever?” Dan komt vanzelf ter sprake dat je wegens lichamelijke beperkingen je oude werkplek verlaat.

Sommige sollicitanten houden zich strikt aan de regels en waken over hun privacy. Anderen houden wellicht informatie achter, maar worstelen daarna met hun geweten. Er zijn ook re-integratiekandidaten die tijdens het sollicitatieproces vrijuit spreken over hun ziekteverleden; zeker wanneer de ziekte of de handicap duidelijk zichtbaar is. In alle gevallen betreft het een persoonlijke keuze. Praten over je ziekte of beperking mag, het hoeft niet en je bepaalt zelf hoever je daarin gaat.

Vraag je je af wat in jouw situatie het beste is, praat er dan over met je re-integratieconsulent. Die heeft vaker met dit bijltje gehakt, kent je en kan je vast een goed advies geven.

 

Spring eruit_690x85

Dit delen