Re-integratie met hulp van een re-integratiebureau: werkgevers

> Download hier een checklist voor het kiezen van een goed re-integratiebureau 
(deze checklist is geschreven vanuit het perspectief van de werknemer, maar ook voor personeelsafdelingen en werkgevers goed bruikbaar)

Veel werkgevers, vooral in het MKB, krijgen slechts bij uitzondering te maken met een volledig re-integratietraject. De bedrijfsarts heeft wel vaker met dat bijltje gehakt. Maar hoe weet een werkgever zeker dat hij de beste begeleiding krijgt? En dat de belangen van de werkgever en de werknemer het best behartigd worden, zodat een geslaagde re-integratie kan plaatsvinden en geen sancties van het UWV verwacht hoeven te worden?

Een langdurig zieke werknemer is al vervelend genoeg. Natuurlijk voor de werknemer zelf, die heeft een ziekte of aandoening waardoor hij of zij langdurig uit het arbeidsproces is. Dat geeft ook zorgen op de afdeling, immers: het werk moet wel gedaan worden. Een snelle en goede terugkeer is van belang.

Aard van de ziekte is bepalend

De diagnose zal veelal bepalend zijn voor het proces van re-integratie. Maar ook hoe de werknemer daar zelf mee omgaat is van belang. En niet in de laatste plaats speelt de opstelling van de werkgever. Niets doen is geen mogelijkheid, als de werkgever èn de werknemer zich niet beide inspannen voor een geslaagde re-integratie, kunnen door het UWV sancties worden opgelegd die zowel de werkgever als de werknemer kunnen  treffen. Als het UWV van mening is dat de werkgever niet genoeg gedaan heeft aan de re-integratie, kan de werkgever verplicht worden het loon door te betalen, tot een jaar langer.

Een re-integratiebureau of re-integratiebedrijf kan de werkgever adviseren. Het is niet verplicht om met een re-integratiebureau samen te werken, maar het is vaak wel raadzaam. Bijvoorbeeld als de werkgever weinig tijd heeft om de re-integratie te verzorgen. Een re-integratiebureau kan de werkgever bij re-integratie eerste spoor (bij de eigen werkgever) adviseren over aanpassing in het werk of de werkplek, zodat de werknemer in zijn oude functie kan terugkeren.

Andere werkgever

Als de werknemer niet bij zijn huidige bedrijf kan terugkeren zal de werkgever op zoek moeten naar een andere werkgever (re-integratie tweede spoor). De werknemer moet daaraan welwillend meewerken, maar het is niet alleen zijn probleem. Weinig werkgevers zijn zelf volledig geoutilleerd voor zo’n traject van externe plaatsing. Re-integratiebureaus zijn dat wel en hebben kennis van of faciliteiten voor beroepskeuzeonderzoek, scholing en sollicitatiebegeleiding.

Voor werkgevers kan het raadzaam zijn om meerdere re-integratiebureaus te spreken of offerte te vragen alvorens een keuze te maken. Werkgevers doe er goed aan de werknemer te laten meebeslissen. Niets is zo vervelend als een werknemer die aan het einde van een (mislukt) re-integratietraject aangeeft dat het van het begin af aan al niet goed ging door niet betrokken te zijn geweest bij de keuze van een re-integratiebureau.

Dit delen
 


Spring eruit met je sollicitatiebrief