Re-integratie met hulp van een re-integratiebureau: werknemers

> Download hier een checklist voor het kiezen van een goed re-integratiebureau

Werkgever en werknemer organiseren samen het re-integratietraject. De werkgever kan er -met instemming van de werknemer- voor kiezen dit het re-integratietraject (althans gedeeltelijk) uit te besteden aan een re-integratiebureau of -bedrijf. Dat heeft voor beide partijen voordelen.

Meestal zal de werkgever of de bedrijfsarts de werknemer voorstellen een re-integratiebureau in te schakelen. De reden daarvoor kan bijvoorbeeld zijn dat er wel mogelijkheden zijn om weer aan het werk te gaan, maar dat de werkgever ondersteuning wil bij het aanpassen van de functie van de werknemer (re-integratie eerste spoor). Een andere reden kan zijn dat de werknemer niet bij de werkgever kan terugkeren. Werkgever en werknemer moeten dan samen op zoek naar een andere werkgever waar de arbeidsongeschikte werknemer wèl aan de slag kan (re-integratie tweede spoor). Re-integratiebureaus zijn gespecialiseerd in jobcoaching, sollicitatiebegeleiding en loopbaanadvies.

Contacten en contracten

Arbodiensten hebben vaak een contract met een re-integratiebureau of –bedrijf. Als de werkgever en de werknemer daar blij mee zijn, is het niet onverstandig om met hen in zee te gaan. Soms kan de werknemer behoefte hebben aan een ‘second opinion’. De werkgever is immers niet verplicht om het door de arbodienst geadviseerde bureau in te schakelen en de werknemer heeft ook een verantwoordelijkheid – en daarbij behorende voorkeur – in het re-integratietraject. Het kan verstandig zijn om ook eens bij een ander re-integratiebureau te gaan praten alvorens met een partij in zee te gaan. Het re-integratietraject is immers aan tijdslimieten gebonden en halverwege overstappen is moeilijk.

Waarop letten bij het kiezen van een re-integratiebedrijf?

Bovenaan deze pagina staat een link naar een document met aandachtspunten waar werknemers op kunnen letten bij het kiezen van een re-integratiebureau. Deze aandachtspunten zijn ook handig voor de werkgever (of personeelsconsulent) die immers graag wil meebepalen welk bureau wordt ingeschakeld.

De kwaliteit van het re-integratiebureau is vanzelfsprekend erg belangrijk. Er zijn verschillende instanties actief op het gebied van de kwaliteitsbewaking. Goede bureaus zijn aangesloten bij een beroepsvereniging of certificerende instantie. Maar omgekeerd is een bureau dat niet bij één bepaalde instantie is aangesloten, niet per se slecht. Al zullen bepaalde instanties dat wel zo doen voorkomen.

‘Blik op Werk’ is een instantie die zichzelf aanbeveelt als een instantie die de kwaliteit van keurmerkhouders waarborgt. Maar vooral voor kleinere aanbieders is een keurmerk van ‘Blik op Werk’ erg duur. Vindt u een bureau dat géén keurmerk heeft van ‘Blik op Werk’, dan betekent dat niet per se dat de kwaliteit van dienstverlening onder de maat is. Ook andere beroepsorganisaties en kwalificerende instanties doen aan kwaliteitsbewaking. Lees ook dit overzicht van beroepsverenigingen en certificerende instanties op het gebied van loopbaanbegeleiding, outplacement en re-integratie.

Klachten

Het is wel van belang dat een re-integratiebureau of –bedrijf is aangesloten bij een beroepsvereniging en/of certificerende instantie, bijvoorbeeld als de werknemer een klacht heeft. Het belang van een geslaagd re-integratietraject is groot en als het re-integratiebureau geen kwaliteit levert, kan dit belang in het geding komen. Re-integratiebureaus die zijn aangesloten bij een beroepsvereniging of certificerende instantie hanteren vaak een klachtenreglement.

Dit delen
 


Spring eruit met je sollicitatiebrief