Re-integratie nodig? Kies een betrouwbaar re-integratiebureau!

Bent u arbeidsongeschikt (geweest) en zoekt u naar ander werk of werk dat beter bij u past? In die situaties kan re-integratie onder begeleiding van een re-integratieconsulent uitkomst bieden. Een re-integratieconsulent is de aangewezen persoon om u op weg te helpen naar nieuw werk of een nieuwe invulling van uw leven en loopbaan.

lees verder …

(vervolg)

Arbeidsongeschikt: re-integratie eerste spoor en tweede spoor

In de Wet Verbetering Poortwachter is geregeld dat een arbeidsongeschikte werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag moet. Daarbij doorloopt de werknemer een aantal stappen. Binnen zes weken na aanvang van de arbeidsongeschiktheid maakt de bedrijfsarts een probleemanalyse. Samen met de werkgever wordt een Plan van Aanpak opgesteld. Daarin staat beschreven welke mogelijkheden er zijn om weer aan het werk te komen. Re-integratie kan daar een onderdeel van zijn.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen re-integratie eerste spoor en re-integratie tweede spoor. Re-integratie eerste spoor is bij dezelfde werkgever en re-integratie tweede spoor bij een andere werkgever. Omdat bij 1e spoor meestal niet gesolliciteerd hoeft te worden, vindt daar meestal ook geen begeleiding plaats door een re-integratiebureau. Maar soms ook wel. Bij re-integratie tweede spoor ligt dat anders. Omdat bij een andere werkgever meestal eerst gesolliciteerd moet worden, wordt vaak een re-integratiebureau ingeschakeld om de werknemer te helpen met het vinden van een andere baan.

Wat is een re-integratiebureau?

Een re-integratiebureau of re-integratiebedrijf is een bureau dat u helpt met solliciteren en het zoeken naar een baan. Het kan een klein bureau zijn van een zelfstandig gevestigde adviseur, of een groot bedrijf waar veel begeleiders werkzaam zijn en veel cliënten komen. Groot is niet per se beter dan klein, het gaat erom wat bij u past (wat u prettig vindt).

Soms komt de begeleidende arbodienst met een suggestie voor een re-integratiebureau. De werkgever neemt dat meestal over. Maar het kan ook zijn dat een werkgever eerst verder wil kijken, bijvoorbeeld omdat de kosten van het bureau wat aan de hoge kant lijken. Ook een werknemer kan redenen hebben om niet voetstoots met de aangeboden dienstverlener in zee te gaan. Als u zelf op zoek bent naar een re-integratiebureau, is Reintegratie-bureaus.nl een handige website.

Dit delen
 


Spring eruit met je sollicitatiebrief